92115

Hizmetler

İş yeri Hekimliği Hizmetlerimiz , İşyeri hekimliği ve acil sağlık hizmetleri konusunda uzman, deneyimli hekim kadromuz tarafından verilmektedir.

Rehberlik ve danışmanlık

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
Periyodik kontrol ve incelemeler
Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
İş ile çalışanın uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
X